U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).
Icoon Omgevingswet

Omgevingswet

Een vergunning aanvragen onder de Omgevingswet 

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou? 

Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je iets wilt veranderen in jouw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als je plannen hebt om jouw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als je als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast jouw bedrijfspand. Je bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. Je kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld als jouw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. Je bent dan belanghebbende. 

Tot 1 januari 2024 

Heb je voor 1 januari 2024 een vergunning gekregen óf aangevraagd? Als je de vergunning al hebt gekregen, blijft deze gewoon geldig. Je hoeft niets te doen. Moeten wij jouw aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dit zoals voor 1 januari. Je moet dan wel ook vóór 1 januari alle benodigde stukken aanleveren.

Wat verandert er per 1 januari 2024? 

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen: 

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar je per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. Lees meer over het Omgevingsloket. 
  • Onze bestemmingsplannen worden vanaf 1 januari 2024 omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem en voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid. 
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat wij sneller beslissen over jouw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is bij een korte procedure maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer jouw vergunningaanvraag ingewikkeld is, kan het zijn dat jouw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer. 

Wat is er nog meer nieuw?

Participatie

De Omgevingswet stimuleert dat je actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in jouw buurt. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen. Het betekent dus ook dat als je zelf een plan hebt, wij jou vragen om jouw buurt te laten meedenken. We noemen dit participatie. Participatie is niet verplicht (behalve bij de ontwikkeling van een zonneveld of windmolens). Het kan er wel voor zorgen dat er minder gedoe komt in de buurt. Iedereen vindt het namelijk fijn om mee te denken als het plan impact heeft op de leefomgeving. En misschien kun je je plan er wel mee verbeteren. Participatie is onderdeel van de vergunningaanvraag. Hier vul je in wat je aan participatie hebt gedaan. Initiatiefnemers kunnen voor participatie onze handige wegwijzer gebruiken. Ga naar de pagina participatie.

Omgevingstafel 

Heb je een groter (ver)bouw) plan, zoals het bouwen van één of meerdere huizen in één van de dorpen? Dan onderzoeken wij eerst of jouw initiatief wenselijk is. Dit gebeurt aan de intaketafel. Het intaketeam toetst: 

  • maatschappelijke waarde: creëert het initiatief een verbetering voor inwoners, ondernemers en/of de gemeente?  
  • bestuurlijke wenselijkheid: past het initiatief binnen de strategie en omgevingsvisie van de gemeente? Is het bestuur bereid om mee te werken aan dit plan? 

Als dat zo is, krijg je een casemanager toegewezen. Dit is een medewerker van de gemeente die jouw aanspreekpunt is en namens jou plaatsneemt aan de Omgevingstafel. Aan de Omgevingstafel wordt met medewerkers van de gemeente én partners, zoals het waterschap, de provincie, de omgevingsdienst en de GGD gesproken over jouw initiatief. Samen zoeken we naar de beste manier om jouw initiatief mogelijk te maken binnen de geldende kaders en regels. En zorgen we samen dat de aanvraag compleet is, zodat deze binnen de gestelde termijn kan worden afgehandeld.  Lees meer over de Omgevingstafel. 

Vraag een vergunning aan