U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).
Icoon Toezicht & Handhaving

Toezicht en handhaving

Handhavingsverzoek

Als je denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kun je ons vragen om te handhaven. Dit is een handhavingsverzoek. Wij nemen een besluit over jouw verzoek waarna je hoort wat er met jouw verzoek gebeurt.

Probeer eerst te praten of schakel buurtbemiddeling in

We raden je aan om, voordat je een handhavingsverzoek indient, te gaan praten met degene waarvan je vermoedt dat hij of zij de regels overtreedt. Met elkaar praten is vaak beter voor de onderlinge relatie dan een handhavingsverzoek. Je kunt ook buurtbemiddeling inschakelen als het lastig is om in gesprek te komen of als een gesprek op niks uitloopt. Lees meer informatie op de website Buurtbemiddeling Olst-Wijhe.

Hoe dien je een handhavingsverzoek in?

Komen jullie er onderling niet uit, dan kun je een handhavingsverzoek indienen. Dit doe je als volgt: 

  • Dien het handhavingsverzoek schriftelijk in via gemeente@olst-wijhe.nl.
  • Richt je verzoek aan het college van burgemeester en wethouders.
  • Geef een duidelijke omschrijving van de situatie.
  • Vermeld jouw naam en adres.
  • Onderteken het verzoek en zet de datum erbij.

Wij besluiten over het handhavingsverzoek. Wij informeren je over het besluit. Dat kan enige tijd duren. Je kunt bezwaar maken tegen het besluit als je het er niet mee eens bent. Het kan zo zijn dat wij besluiten niet te handhaven of om de situatie te legaliseren. Het kan ook zo zijn dat wij een waarschuwing geven of een herstelsanctie, bouwstop of dwangsom opleggen. 

Goed om te weten

Als je een handhavingsverzoek indient, informeren wij degene over wie het gaat hierover en van wie het verzoek komt. Houd er ook rekening mee dat de toezichthouder jouw perceel bezoekt. We kijken bij het beoordelen van het handhavingsverzoek of je een rechtstreeks een belang hebt bij de handhaving van regels. Om een handhavingsverzoek te doen moet je namelijk volgens de wet belanghebbende zijn. Daarom is het belangrijk dat wij weten wie om handhaving verzoekt en kunnen we geen anonieme handhavingsverzoeken behandelen. 

Melding maken

Je kunt ook (eerst) een melding maken via het meldsysteem. Bijvoorbeeld over overlast (bouwen zonder vergunning etc.), parkeren of illegaal gestort afval. Anders dan een handhavingsverzoek kan dat wel anoniem. Over een melding neemt de gemeente geen formeel besluit, wel wordt op basis van de melding gekeken of en welke actie nodig is.