U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).
Icoon Toezicht & Handhaving

Toezicht en handhaving

Bouwmelding

Heb je een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en wil je van start gaan met de bouw of ga je een nieuwe bouwfase in? Dan moet je bij ons een melding doen. Met een bouwmelding laat je ons weten wanneer je begint met (de nieuwe fase van) de bouw.

Het gaat om de volgende stappen, voor zover van toepassing op jouw bouwactiviteit: 

 • Start bouw: minimaal 2 dagen van tevoren melden.
 • Uitzetten bouw: minimaal 1 week van tevoren melden.
 • Beton storten en controle wapening: minimaal 1 dag van tevoren melden.
 • Starten sloop: 4 weken na jouw sloopmelding kun je in principe beginnen met de sloop, tenzij wij iets anders aangeven. Heb je een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die uiterlijk 5 werkdagen van tevoren gemeld moesten worden? Dan kun je na 5 werkdagen beginnen met de sloop.
 • Sloop gereed: minimaal 2 dagen van tevoren melden.
 • Bouw gereed: op de dag zelf melden.

Een bouwmelding doen

Op de volgende manier kun je een bouwmelding doen: 

 • via ons team Publiekszaken te bereiken via telefoonnummer 14 0570
 • via e-mail gemeente@olst-wijhe.nl onder vermelding van het bouwadres 

Controle 

Onze toezichthouder bepaalt in overleg met jou wanneer de bouw wordt gecontroleerd. De toezichthouder kan het werk stilleggen als je je niet aan de voorwaarden houdt. Hiertegen kun je bezwaar maken.

Goed om te weten

 • Het doen van een bouwmelding is gratis.
 • Het bouwwerk mag pas gebruikt worden zodra wij weten dat de werkzaamheden zijn beëindigd.
 • De omgevingsvergunning moet op de bouwplaats aanwezig zijn.
 • Je mag niet beginnen met het bouwen van een bouwwerk waarvoor een vergunning is verleend voordat wij de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein en het straatpeil hebben uitgezet.