U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).
Icoon Omgevingswet

Omgevingswet

Wat is de Omgevingswet?

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. De nieuwe wet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling, zoals regels voor bouwen en wonen, wegen, natuur en milieu.

We gaan van 26 bestaande wetten naar 1 nieuwe wet. Met deze verandering wil de overheid het omgevingsrecht ‘eenvoudig beter’ maken. Met minder en duidelijke regels, met kortere procedures en met meer ruimte voor initiatieven en maatwerk.

Er komt meer ruimte voor de gemeente én voor ideeën en initiatieven van inwoners, ondernemers en andere partijen in de gemeente. Met de Omgevingswet krijgen inwoners dus een actieve rol.

In dit filmpje van de Rijksoverheid wordt uitgelegd wat de voordelen zijn van de Omgevingswet. Kijk voor meer informatie van de Rijksoverheid over de Omgevingswet op het Informatiepunt Leefomgeving.