U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).
Icoon Omgevingswet

Omgevingswet

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat ons beleid voor de ‘fysieke leefomgeving’. De omgeving waarin we wonen, werken en recreëren.

In de omgevingsvisie staat hoe we willen dat de gemeente er in de toekomst uitziet. Welke ontwikkelingen willen we? Wat willen we beschermen en behouden? In de omgevingsvisie verbinden we verschillende onderwerpen met elkaar en we zoeken naar oplossingen voor maatchappelijke vragen als: hoe houden we onze dorpen en buurtschappen vitaal en leefbaar? Hoe gaan we om met klimaatverandering en de problemen die dit met zich mee brengt? En wat vinden we belangrijk in de ontwikkeling van ons buitengebied en welke keuzes maken we daarin? Door de visie gebiedsgericht aan te pakken, zorgen we voor lokaal maatwerk. De omgevingsvisie maken we samen met onze inwoners.

De omgevingsvisie is een belangrijk toetsingskader voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en is richtinggevend voor de inhoud van het Omgevingsplan.
De voorbereidingen zijn in 2021 gestart. Uiterlijk in 2025 stellen we onze omgevingsvisie vast.

 

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Plan van aanpak: op weg naar een omgevingsvisie  pdf 1.025,4 KB Download