U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).
Icoon Omgevingswet

Omgevingswet

Omgevingsplan

In het omgevingsplan staan straks alle regels van de gemeente die gaan over de fysieke leefomgeving.

Ook de regels die nu in verschillende gemeentelijke verordeningen staan. Plus de regels die het Rijk straks aan de gemeente overdraagt; die noemen we de ‘bruidsschat’.

Zodra de Omgevingswet in werking treedt, hebben we een omgevingsplan. Deze bestaat dan uit de bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Ook de bruidsschat van het Rijk is er in opgenomen.

Dit Omgevingsplan is tijdelijk. We hebben tot 2029 de tijd om het omgevingsplan aan te passen op zo’n manier, dat deze aan de Omgevingswet voldoet. We gaan in die periode het volgende doen:

  • We zetten regels uit gemeentelijke verordeningen over naar het omgevingsplan. Om het wat makkelijker te maken, maken we eerst een omgevingsverordening. In die verordening stemmen we de regels goed op elkaar af;
  • We gaan aan de slag met de bruidsschat. Per regel bekijken we of deze moet blijven staan, moet worden aangepast of kunnen vervallen.
  • We maken een omgevingsplan. Dit doen we in meerdere stappen.

Omgevingsplan dorpen en buurtschappen

We maken een omgevingsplan voor de dorpen en buurtschappen. In het tijdelijke omgevingsplan brengen we de boel op orde door regels te standaardiseren, op te schonen en te vereenvoudigen. Ook zorgen we voor actueel beleid. Met het omgevingsplan voor de dorpen en buurtschappen zetten we zo al mooie stappen in de richting van een volwaardig omgevingsplan.

Nota van uitgangspunten omgevingsplan

De Nota van uitgangspunten is op 30 juni 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. De nota vormt het kader voor het omgevingsplan dorpen en buurtschappen. In de nota staan de uitgangspunten voor de regels in het omgevingsplan: wat regelen wij en wat niet? Zijn er andere regels nodig? Willen of kunnen we op onderdelen meer loslaten en minder regels opnemen? De nota staat onderaan de pagina.

De nota is het resultaat van gesprekken met gemeenteraadsleden, medewerkers van de gemeente én een enquête onder ruim 300 inwoners. We vroegen onze inwoners waar zij graag meer, minder of andere regels voor zien. Dit deden wij op basis van vragen die wij vaak krijgen, bijvoorbeeld over het realiseren van een Bed & Breakfast aan huis, het plaatsen van een 2 meter hoge schutting langs de straat of het plaatsen van reclameborden in een winkelstraat. De reacties van onze inwoners waren waardevolle inbreng voor de Nota van uitgangspunten. Nu gaan we op basis van de uitgangspunten aan de slag met het omgevingsplan.

Meer weten over de Nota van uitgangspunten omgevingsplan? In deze animatie zie je er meer over.

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan dorpen en buurtschappen  pdf 959,9 KB Download