U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).
Icoon Omgevingswet

Omgevingswet

Omgevingsplan

In het omgevingsplan staan straks alle regels van de gemeente die gaan over de fysieke leefomgeving.

Wil je weten welke regels er op jouw locatie gelden? In het Omgevingsloket vind je ze via regels op de kaart.  Voldoet jouw plan niet aan de regels in het omgevingsplan? Dan kun je ons vragen om van de regels af te wijken of om de regels aan te passen.  

Het omgevingsplan 

Per gemeente geldt één omgevingsplan. Dit plan vervangt alle bestemmingsplannen van de gemeente. Ook de regels die nu in andere verordeningen staan, komen in het omgevingsplan. Door alle regels voor de fysieke leefomgeving in één plan te zetten, wordt het makkelijker om te zien welke regels er gelden.   

De Omgevingswet  

Het Omgevingsplan dat we nu hebben, bestaat uit de regels uit de bestaande bestemmingsplannen. Plus de regels die de Rijksoverheid aan gemeenten heeft overgedragen. Die regels noemen we de bruidsschat.   

Dit omgevingsplan is tijdelijk. We hebben tot en met 2029 de tijd om het omgevingsplan aan te passen op zo’n manier dat deze aan de Omgevingswet voldoet. In die periode gaan we alle regels actualiseren. Ook gaan we regels uit lokale verordeningen aan het omgevingsplan toevoegen.  

Omgevingsplan dorpen en buurtschappen  

We actualiseren het omgevingsplan voor de dorpen en de buurtschappen. Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad daarvoor een Nota van uitgangspunten vastgesteld. In deze nota staan de uitgangspunten voor de regels in het omgevingsplan: wat regelen wij wel en wat niet? Zijn er andere regels nodig? Willen of kunnen we op onderdelen meer loslaten en minder regels opnemen?  

Meer weten over de Nota van uitgangspunten omgevingsplan? In deze animatie zie je er meer over. Je leest de nota ook onderaan de pagina in de bijlage.

Heb je vragen? Stuur ons dan een e-mail.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan dorpen en buurtschappen  pdf 959,9 KB Download